Over PsychoseNet

Over PsychoseNet

PsychoseNet.nl is een multideskundige eCommunity van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals. PsychoseNet beoogt een laagdrempelige plek te zijn waar naast goede en normaliserende informatie ook hoop en steun geboden wordt. Stichting PsychoseNet is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). PsychoseNet voorziet in een belangrijke informatiebehoefte rondom psychosegevoeligheid en zet daarnaast sterk in op een herkadering van het beeld dat we hebben van mensen met psychische kwetsbaarheden in het algemeen, en dat van mensen met een psychotische kwetsbaarheid in het bijzonder.

Aan het begrip ‘psychose’ kleven nog altijd vele misverstanden (het is een progressieve hersenziekte), negatieve verwachtingen (na een psychose kun je nooit meer een normaal leven leiden) en vooroordelen (psychotische mensen zijn gevaarlijk), met alle gevolgen van dien. PsychoseNet wil een antwoord zijn op het onterechte negativisme en pessimisme rondom psychose door goede informatie en perspectief te bieden en een (online) community te creëren waar kennis en ervaring kan worden gedeeld.

Stichting PsychoseNet is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je de gegevens die openbaar zijn in het kader van het ANBI-reglement. Naam: (Stichting) PsychoseNet RSIN: 853528810 Kamer van Koophandel nummer: 59498153

PsychoseNet sluit als eCommunity naadloos aan op wat we willen bereiken met De Nieuwe GGZ, een toekomstbestendig en duurzaam model voor psychiatrische zorg. In een tijd waarin mensen graag zelf aan het roer blijven staan om oplossingen te zoeken voor hun klachten. PsychoseNet denkt daar een waardevolle bijdrage aan te kunnen leveren. Je kunt PsychoseNet ook financieel steunen. Door je donatie kunnen we nog meer informatie, filmpjes en tools toevoegen aan deze site. We hebben ambities genoeg. Wij zijn heel blij met je bijdrage via NL85 RABO 0160 4233 33 t.n.v. Stichting PsychoseNet of online via onze donatiemodule.

X