Kopzorgen. Psychose Begrijpen in 33 vragen – Jim van Os, Stijn Vanheule

Boeken


 25,99

Het boek Psychose begrijpen in 33 vragen beantwoordt de grote vragen en onderzoekt de misverstanden rond psychose. Psychotische ervaringen gaan gepaard met verwarring en onbegrip. Niet alleen kamp je met lastige belevingen. Vaak moet je ook opboksen tegen misvattingen vanuit de samenleving en de hulpverlening.

Onze denkbeelden over de oorzaken, gevolgen en behandeling van psychose zijn dan ook aan vernieuwing toe. Een gedeeld goed begrip is de eerste stap naar herstel.

Hoe voelt een psychotische ervaring echt?
Wat is een psychose wel? En wat is het niet?
Wat maak je eigenlijk door tijdens psychose?
En hoe komen we er samen uit?

Op voorraad

Over dit boek

Psychose begrijpen in 33 vragen beantwoordt de grote vragen en onderzoekt de misverstanden rond psychose. Daarmee levert het voor het eerst een volledig, hoopvol beeld op van alle aspecten van omgaan met psychose, van crisis tot herstel: voor getroffenen zelf, voor naasten en voor hulpverleners.

Jim van Os is voorzitter van PsychoseNet, auteur van de boeken We zijn God niet en Kopzorgen - Psychose Begrijpen in 33 vragen.

Wie is Jim van Os?

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim van Os is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Jim van Os
“Ons nieuwe boek is nu te bestellen. De enige in zijn soort: wat psychose werkelijk is, hoe het zich verhoudt tot het bewustzijn, hoe het wordt ervaren, wat er wel en niet klopt van de bio-babble en de psycho-babble, en hoe je er mee leert leven”.

Wie is Stijn Vanheule?

Stijn Vanheule Stijn Vanheule is hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse aan de Universiteit Gent. Hij is expert op het vlak van psychoses en psychiatrische diagnostiek, en bestuurder van PsychoseNet België.

Stijn Vanheule
“In het boek Psychose Begrijpen in 33 vragen beantwoorden we 33 sleutelvragen over psychose. Dat is heel erg nodig. Er leven namelijk bijzonder veel onzekerheden, misverstanden en vooroordelen rond dit onderwerp. Met onze antwoorden willen we patiënten, naasten, professionals, studenten en andere geïnteresseerden een actueel perspectief op psychose aanbieden. Een perspectief dat vertrekt vanuit recente wetenschap en dat kijkt naar initiatieven voor zorgvernieuwing die het herstelproces ondersteunen.

Want dat is een belangrijke boodschap: herstel is mogelijk. Dat komt omdat psychose niet simpelweg een genetische hersenziekte is. Het is een vorm van psychische kwetsbaarheid, waarbij genen en brein maar een deeltje van de puzzel uitmaken. Het is een kwetsbaarheid waar alle facetten van iemands bestaan op betrokken zijn. Zo spelen ook je manier van omgaan met uitdagingen op vlak van werk, studeren, relaties, opvoeding, zingeving en zelfbeleving een belangrijke rol”.


Je kunt hier de volledige aankondiging van Stijn Vanheule lezen.

Stijn Vanheule - PsychoseNet - auteur van Kopzorgen - Psychose Begrijpen in 33 vragen.

Andere mooie producten!